SmartScan är en distribuerad skanningtjänst vilket innebär att vi installerar skanner hos kunden som sedan skannar sina dokument själv. Framförallt handlar det om kunder där man tagit beslut om att man inte vill att dokumenten skall hanteras av utomstående. Övriga kunder kan nyttja vår SmartMailRoom-tjänst istället och slipper då hela jobbet.

Via vår SmartScan-tjänst kommer inskannat material krypterat och säkert till det digitala arkivet. Varje sida som skannas får ett unikt ID vilket gör att man kan hitta originaldokument utan att ens behöva sortera dom först. Papper och bildfil sparas tillsammans vilket gör att arkivlagen efterlevs även när man jobbar papperslöst. Med SmartScan:

  • Kan dokumenten läggas i arkivboxar för slutarkivering utan krav på sortering
  • Följer man GDPR utan att behöva gallra dokumenten när kunden lämnar tack vare att de är arkiverade ostrukturerat
  • Tolkas, registreras och arkivförtecknas handlingarna automatiskt
  • Får man en fullständig arkivförteckning på varje handling
  • Får man en beprövad lösning sedan mer än 10 år tillbaka
  • Får man tidsbesparingar upp till 80% vilket leder till väsentliga kostnadsbesparingar

 

Att implementera SmartScan går väldigt fort och kräver små resurser på IT-sidan.

Här kan du ladda hem vår fullständiga tjänstebeskrivning.