Många organisationer har problem med att hålla ordning på dokument och samtidigt erbjuda enkla och smidiga lösningar för kollaboration mellan anställda. Under senare år har molnbaserade lösningar blivit allt mer populära men i många fall erbjuder de antingen inte den flexibilitet och styrning som företaget vill uppnå eller så är de väldigt tröga att jobba i.

Vårt fristående molnbaserade informationssystem, SmartManager, hjälper till att skapa ordning och reda på alla typer av digitala dokument samtidigt som det är enkelt att arbeta i, flexibelt, säkert och enkelt att implementera.

SmartManager erbjuder ett flertal fördelar för att man skall kunna jobba snabbare och effektivare i det dagliga arbetet:

  • Ansvarig för informationshantering kan sätta upp strukturen och låsa den så att alla följer samma struktur vilket förenklar för alla att hitta dokument
  • Man kan styra rättigheter och vem som har behörighet att ta del av informationen och vem som har rätt att ändra i eller radera dokument.
  • Man kan dra och släppa dokument rakt in i systemet
  • Dokument kan favoritmarkeras för enkel åtkomst
  • Man kan ha påminnelsehantering kopplade till dokumenten
  • Systemet erbjuder versionshantering med versionshistorik så att man kan gå tillbaka till ursprungliga dokumentet även efter att ändringar har skett.
  • Det är molnbaserat och erbjuder därmed tillgänglighet där det finns Internetaccess.
Här kan du ladda hem vår fullständiga tjänstebeskrivning.