Många organisationer har problem med att hålla ordning på dokument och samtidigt erbjuda enkla och smidiga lösningar för kollaboration mellan anställda. Under senare år har molnbaserade lösningar blivit allt mer populära men i många fall erbjuder de antingen inte den flexibilitet eller styrning som företaget vill uppnå eller så är de för komplexa eller tröga att jobba i.

Vårt fristående molnbaserade dokumenthanteringssystem, SmartManager, hjälper till att skapa ordning och reda på alla typer av digitala dokument samtidigt som det är enkelt att arbeta i, flexibelt, säkert och enkelt att implementera.

SmartManager erbjuder ett flertal fördelar för att man skall kunna jobba snabbare och effektivare i det dagliga arbetet:

  • Ansvarig för informationshantering kan sätta upp strukturen och låsa den så att alla följer samma struktur vilket förenklar för alla att hitta dokument
  • Man kan styra både behörigheter och rättigheter, dv s vem som har rätt att ta del av dokumenten och vem som har rätt att ändra i eller radera dokument.
  • Man kan dra och släppa dokument rakt in i systemet
  • Dokument kan favoritmarkeras av respektive användare för snabb och enkel åtkomst
  • Man kan ha påminnelser kopplade till dokumenten
  • Systemet erbjuder även versionshantering med versionshistorik så att man kan gå tillbaka till ursprungliga dokumentet även efter att ändringar har skett.
  • Det är molnbaserat och erbjuder därmed tillgänglighet överallt i världen utan att kompromissa på säkerheten
  • Full spårbarhet på allt som görs i systemet vilket även inkluderar på vilken dator det gjorts (serienummer på CPU och mac-adress)
Här kan du ladda hem vår fullständiga tjänstebeskrivning.