Vår SmartMailRoom-lösning bygger på att man skannar den inkommande posten direkt in i ärendehanteringssystemet med hjälp av vår SmartScan-tjänst. På det sättet kan man arbeta med all ärenden elektroniskt. De dokument som inte är förklassificerade kommer in som övriga ärenden. Övriga ärenden kan man söka på nyckelparametrar som t ex. personnummer, organisationsnummer och namn. Med SmartmailRoom:

  • Skannar man alla dokument direkt vid ankomst
  • Kan dokumenten läggas i arkivboxar för slutarkivering utan krav på sortering
  • Tolkas, registreras och arkivförtecknas dokumenten automatiskt
  • Får man OCR-läsning på alla dokument som inte är förklassificerade
  • Får man en fullständig arkivförteckning på varje handling
  • Kan man arbeta med alla dokument direkt i ärendehanteringssystemet
  • Får man full kontroll på ärendestatus – inga handlingar glömda på skrivbord
  • Finns det möjlighet att addera e-post och webservice dokument till ärendehanteringssystemet
Här kan du ladda hem vår fullständiga tjänstebeskrivning.