Ett ärende startar oftast av ett ankommande dokument, e-postmeddelande eller när kunden fyller i ett webbformulär på hemsidan. All information som finns tillgänglig hjälper medarbetaren att fatta rätt beslut och att göra saker i rätt ordning. Att inkludera samtlig information och automatisera inkommande handlingar mot aktuella ärenden påskyndar och förbättrar kundens upplevelse av hanteringen.

Vår SmartFlow lösning är ett komplett digitalt ärendehanteringssystem där ärenden kan genereras via skannade dokument, e-post, webbformulär, e-signerade avtal eller skapas direkt i systemet vid    t ex ett inkommande samtal. I SmartFlow finns all funktionalitet för att följa ett ärende från start till mål:

 • Automatisk hantering av inkommande ärenden:
  • Fysiska dokument skannas, klassificeras, tolkas och importeras
  • Webbformulär klassificeras och importeras
  • E-post importeras via Exchangeintegration
 • Nya ärenden kan läggas upp direkt i systemet, t ex ärenden som kommer in via telefon eller ärenden som flyttas över från personlig e-post
 • Fullständig fritextsökning gör att det lätt att hitta relaterade dokument
 • Färgkodning av ärenden och full översikt över ärendestatus
 • Rättighetsstyrning av all information så respektive grupp endast kan se och komma åt ärenden som berör dem
 • Handhar ni persondata så underlättar SmartFlow för er att följa GDPR genom spårbarhet, behörighetsstyrning och konsolidering.
 • Molnbaserat system vilket erbjuder tillgänglighet arbeta från olika ställen.
Här kan du ladda hem vår fullständiga tjänstebeskrivning.