Hantering av avtal och är resurskrävande och kostsamt bland annat överser många möjligheten att omförhandla avtalen vid förfallodatum.

Ett avtalshanteringssystem som ger full kontroll över verksamhetens alla avtal där avtalets interna administratör blir påmind när ett avtal snart förfaller och därmed har möjlighet att omförhandla eller upphandla.

Kundavtal, serviceavtal, ramavtal, leverantörsavtal eller anställningsavtal partneravtal kan hållas låsta för olika nivåer av användare. Graden av access på respektive avtalstyp sätts upp centralt. Individuella medarbetare får, utifrån behörighet, snabbt och enkelt tillgång till avtalen och kan arbeta med informationen utifrån sina behov. Några av fördelarna att arbeta med SmartContract:

  • Alla typer av avtal kan hanteras
  • När avtalet är skannat och inlagt i systemet är det sökbart
  • Automatiska påminnelser när förfallodatum närmar sig
  • Rättighetshantering för tillgång till avtal
  • Kategorisering och definiering av avtalen efter organisationens önskemål
  • System kommunicerar med kalender
  • Global åtkomst till avtalen vid internet access
Här kan du ladda hem vår fullständiga tjänstebeskrivning.