Hantering av avtal och är resurskrävande och kostsamt bland annat överser många möjligheten att omförhandla avtalen vid förfallodatum.

SmartContract är ett avtalshanteringssystem som ger full kontroll över verksamhetens alla avtal där avtalets interna administratör blir påmind när ett avtal snart förfaller och därmed har möjlighet att omförhandla, säga upp eller upphandla.

Alla typer av avtal, som t.ex. leverantörsavtal, kundavtal, partneravtal, serviceavtal, ramavtal, konsultavtal och anställningsavtal, kan visas eller hållas låsta baserat på den behörighet användaren har. Graden av tillgång på respektive avtalstyp sätts upp centralt. Individuella medarbetare får, utifrån behörighet, snabbt och enkelt tillgång till avtalen och kan arbeta med informationen utifrån behov de har. Några av fördelarna att arbeta med SmartContract är att:

  • Alla typer av avtal kan hanteras kategoriserat på process, funktion eller avdelning
  • När avtalet är skannat och inlagt i systemet är det sökbart
  • Automatiska påminnelser när förfallodatum närmar sig
  • Behörighets- och rättighetshantering för tillgång och hantering av avtal
  • Kategorisering och definiering av avtalen efter organisationens önskemål
  • System kommunicerar med kalendern för påminnelser
  • Global och säker åtkomst till avtalen eftersom tjänsten är molnbaserad
Här kan du ladda hem vår fullständiga tjänstebeskrivning.