NORDNET

”Nordnet Bank har samarbetat med Smartinfo sedan 2004, och Nordnet Pension sen 2006. Till en början skötte Smartinfo all skanning av båda bolagens dokument för att göra dem sökbara via det digitala arkivet, SmartArchive. Vi använder SmartArchive idag som en del i vårt dagliga arbete. På så vis behöver vi inte söka efter dokumenten i det fysiska arkivet utan kan direkt gå in i SmartArchive och få fram den information vi söker.”

Sedan starten 2004 har ca 1 840 000 sidor digitaliserats som omfattar Sverige, Norge, Danmark och Tyskland.

Eftersom vi är två olika bolag är det viktigt att inte alla har åtkomst till alla dokument. Detta har vi löst genom behörighetsstyrd dokumenthantering där all information i SmartArchive styrs på rättigheter för respektive dokument vilket fungerar mycket bra.

2009 gjorde vi en gemensam satsning för att effektivisera hanteringen ytterligare och bestämde oss för att skanna handlingarna lokalt på kontoren i Sverige och Norge och därmed sänka ledtiderna för färdigbehandlat ärende till åtkomst i arkivet. Det blev ett naturligt val att fortsätta med Smartinfo som leverantör av scanningstjänster. Idag använder vi SmartScan som kortat våra ledtider från 6 veckor till 24 timmar, det tycker vi är ett stort framsteg! Ett steg i rätt riktning för att ytterligare förbättra vår service till våra kunder. Användningen av SmartScan är så enkel att alla medarbetare kan använda den!

Då vi arbetar på en växande marknad behöver vi hela tiden se till att effektivisera våra processer. Att införa SmartScan var en del i ledet av förbättringsprocesser som Nordnet gjort. Men det stannar inte här. Smartinfo med sen början och vi hoppas att samarbetet fortsätter även när vi går vidare till nästa fas i förbättringsarbetet.”

 

Sven Kruth
Head of Operations, Nordnet Bank

Lina Hartman
Projektledare, Nordnet Pension