Länsförsäkringar – försäkringsbolag för hela landet

Länsförsäkringar erbjuder kunder en helhet av bank- och försäkringstjänster.

Tillsammans med dotterbolaget Agria Djurförsäkring erbjuds också djur- och grödaförsäkringar, och via Länsförsäkringar Fastighetsförmedling (tidigare Länshem) kan man köpa och sälja sin bostad på mer än 80 orter runtom i Sverige.

Ryggraden i koncernen är de 23 självständiga länsförsäkringsbolagen, varje bolag opererar inom sitt särskilda län och erbjuder alltså inte försäkrings- eller bankprodukter till boende utanför sitt specifika län. Totalt sett har koncernen ca 6 000 anställda över hela Sverige, varav 1 500 arbetar på Länsförsäkringar AB.