E-arkiv förenklade hos Aller Medias kundtjänst

Effektiviserade och möjligjorde sökning efter ingånget avtal på tidningsprenumrationer

aller smartinfo arkiv

Sökbart E-arkiv eliminerade felaktiga avtalsuppsägningar

En e-arkiv lösning som lagrar inskannade avtalskuponger gjorde det möjligt för Aller Media att under samtal med kunden snabbt söka upp beställningsunderlaget och därmed besvara kunden professionellt och korrekt.

Idag är e-arkivet det första som medarbetarna på Aller Media öppnar inför en arbetsdag.

Hanteringen av Aller Medias årliga 400 000 beställningar av tidningar och magasin via kuponger var utvecklingsbar. Vid reklamation av ingånget avtal via kupong gav man många gånger kunden rätt då kupongen saknades.

Avsaknad av underlag gav kunden rätt vid reklamation

Aller Media har årligen 400 000 ingångna avtal gällande tidningsprenumerationer via handskrivna kuponger. Tidigare skannades kupongerna och tolkades för automatisk orderhantering. Bilderna av kupongerna sparades dock inte och inte heller papperskkupongerna.Om prenumeranten bestred avtalet gav man många gånger kunden rätt. Detta medförde ett stort mörkertal av intäktsbortfall.

Avtalets innehåll blir alltid sökbart genom Smartinfos scanning

Hantering av avtal förenklades genom att varje kupong scannades och kundinformationen i avtalet som namn, adress, mobiltelefonnummer, e-postadress automatiskt blev sökbart. Detta blev ett starkt beslutsunderlag vid kunddialogen.

Resultat

  • Fullgott beslutsunderlag för kundtjänst

  • Arkivering av ingångna avtal

  • Bättre service av kundtjänst

  • Minimerat intäktsbortfall vid reklamationer

Slutsats

Smartinfo minimerade felaktiga kundreklamationer på grund av obefintlig arkivering av avtal.

Kunskaper som användes

Systemutveckling
Rådgivning