Dokumenthanteringssystem revolutionerar hantering av aktiedepå-avtal 

Avanza Bank sorterar eller diarieför avtal automatiskt med e-arkiv från Smartinfo

avanza arkiv molnet

Avanza Bank är en svensk nischbank utan bankkontor med ca 3 procent av den svenska spar och aktiemarknaden. Bristen på bankkontor gjorde att ett bortfall vid postande av dokument för signering vid tex öppnande av depå för handel av aktier och börshandlade produkter uppkommit.

Virtuellt bankkontor effektiviserar handläggning av signerade avtal

Avanza Bank är en internetbaserad bank som handel av aktier och börshandlade produkter via aktiedepåer online. Vid öppnande av depå signerades avtal personligen av innehavaren och återsändes för sortering och arkivering manuellt baserat efter aktiedepå-innehavarens personnummer.

Digitalt dokumenthanteringssystem ökar tillgänglighet och effektiviserar avtalshantering

Dokumenthanteringssystem med skanning och arkivering i ett molnbaserat e-arkiv möjligör global tillgång och effektiv framtida handläggning av avtalen. Vid scanning tolkas både bilder och text för att göras sökbara.

Resultat

  • Sorteringen och arkivering minskade från 20 timmar per vecka till mindre en 1 timme per vecka

  • Kopior av alla dokument skapades som dessutom nu är sökbara med resultat via datorn på mindre än 2 sekunder

  • Alla dokument som tidigare behövde finnas nära för svar kunde skickas för slutlagring hos arkivleverantören

  • En fullständig arkivförteckning över alla depåhandlingar

Slutsats

Smartinfo effektiviserade hanteringen av dokument via ett dokumenthanteringssystem med skanning och e-arkiv.

Kunskaper som användes

Systemutveckling
Rådgivning