Danica Pension – det fria valet av fonder och förvaltare

danica pension smartinfo

Danica erbjuder ledande förvaltare och noga utvalda kvalitetsfonder.

Danica Pension har varken egna fonder eller är bundna till några förvaltare. Det innebär att de är fria att välja förvaltare och fonder.

Fondurvalet görs av i samråd med fristående värderingsinstitut. Danica Pension fokuserar främst på att skapa attraktiva försäkringslösningar för deras kunder.

SmartInfo har under flera år hjälp Danica med deras dokumenthantering.