OM SMARTINFO

HISTORIK, VÄRDEGRUND OCH LEDNINGSGRUPP

Ända sedan starten har vi hjälpt en lång rad företag att få bättre ordning på sin information.

SmartInfo grundades av Erik Bohlin 2001 med en affärsidé att skapa kvalitativa och kompletta tjänster för digital samordning av information.

SmartInfo har idag molnbaserade tjänster och produkter inom informationshantering såsom mailroom-lösningar inklusive distribuerad skanning, workflow, dokumenthantering,  avtalshantering och e-arkiv.

Vision och mål är att bli ledande leverantör av tjänster inom digital informationshantering och dokumentsäkring, framförallt till finans- och försäkringsbranschen.

SmartInfos lösningar är innovativa och i många fall unika på marknaden. Dessutom är SmartInfos systemlösningar enkla att förstå och de kräver inte långa utbildningar eller många konsulttimmar för anpassning.

Vår filosofi är att det ska vara lika enkelt att spara och sedan hitta ett dokument oavsett om det är i pappersform, e-post eller fil på datorn.

Idag är vi ca 12 anställda med huvudkontor i Stockholm och dotterbolag i Estland. Våra kunder finns primärt i Norden men vi har även levererat lösningar till kunder i Nya Zeeland, Australien och Kanada.

VÅRA VÄRDERINGAR

Kundnytta – Vi skall verka för att förbättra våra kunders vardag

Ödmjukhet – Vi skall visa ödmjukhet inför för våra kunders behov

Flexibilitet – Vi skall vara lyhörda och förändringsbenägna

Samarbete – Vi skall samarbeta med våra kunder för att hitta bästa lösningarna

745323

LEDNINGSGRUPP

SmartInfo har gjorde i början av 2017 ledarskapsförändringar för att skapa förutsättningar att expandera verksamheten. Inom bolagets nuvarande ledning finns hög kompetens med både nationell och internationell erfarenhet och exceptionellt goda nätverk, vilket skapar förutsättningar för leverans av högt uppsatt affärsplan och budget mot SmartInfos vision.

Kenneth Brynolfsson – Styrelseordförande

Resultatinriktad Civilekonom med sinne för strategisk planering och genomförande och med lång erfarenhet av styrelsearbete/företagsledning i små och medelstora företag.

Kenneth kommer närmast från BancTec AB där hans titel var BancPay Nordic Manager. Dessförinnan har Kenneth varit verksam i Bankgirot där han bl a byggde upp och ansvarade för affärsområde fakturaskanning. Han satt under tiden med i utvecklingsavdelningens ledningsgrupp.

Hos Luftfartsverket var Kenneth Affärsområdeschef, ekonomichef och LOTS-coach. Han var medlem av ledningsgruppen LFV-Resurs  och i bolaget LFV Airport Center var han aktiv i ledningsgruppen med ansvar för affärsutveckling.

Kenneth är Certifierad LOTS-coach (LOTS = LOgiskt TillvägagångsSätt) och har mångårig erfarenhet som säljare.

Bill Forssberg – Verkställande direktör

Resultatinriktad, visionär ledare med kompetens i både kort- och långsiktig strategisk affärsplanering med dokumenterad framgång inom internationell affärsutveckling.

Talang för att uppnå tillväxt, odla värdefulla partnerskap och generera intäktsströmmar.

Bill kommer närmast från HP Inc. i Houston där han var globalt ansvarig för HP Mobile Connect Pro, HP:s mobila bredbandstjänst för företag, Dessförinnan var baserad i Geneve ansvarig för affärsutveckling för Business Personal Systems på HP EMEA.

Han har bl. a. en BA (Hons) in Commerce från Napier Edinburgh University, Diplom i Marknadsföring och Internationell Kommunikation från Institutet för Internationell Utbildning och ett Diploma in Operational Sales från the Institute of Sales and Marketing Management.

Erik Bohlin – Försäljning

Resultat och lönsamhetsfokuserad entreprenör. Visionär och idéskapare med mycket pionjära och visionära idéer med fokus på användarvänlighet och genomförbarhet.

Genomför många stora och lyckade projekt med stor lönsamhet hos namnkunniga nationella och internationella kunder.

Efter 4 år på Readsoft och avslutade som försäljningschef Sverige valde Erik att gå in på entreprenörsbanan med att starta Smartinfo. Visionen var att hjälpa företag att skapa smart information av allt som kommer in i bolagens organisation.

Erik har en ingenjörsutbildning från I-linjen i Linköping och har kompetens inom affärsstrategi, ledarskap, processkartläggning, processutveckling, försäljning och affärsplanering. Erik har ett gediget driv med stark fokus på försäljning och leverans av kundnytta.

ÖVRIGA MEDARBETARE

Raymond Musa

Utveckling

Raymond är hjärnan bakom de flesta av våra system.

Raymond har lång erfarenhet av att utveckla avancerade system och funktioner.

Thed Söderberg

Produktion / IT

Thed arbetar nära kunderna och ser till att kunderna implementeras i våra system.

Han övervakar driften av systemen och ser till att den löpande IT-driften fungerar.

Azemina Aljic

Produktion

Azemina arbetar inom vår produktionsenhet med att digitalisera våra kunders post.

Hennes arbete är att se till att kunderna får snabb tillgång till inkommande post med hög kvalitet.

Gabriella Dybowski

Produktion

Gabriella arbetar inom vår produktionsenhet med att digitalisera våra kunders post.

Hennes arbete är att se till att kunderna får snabb tillgång till inkommande post med hög kvalitet.

VÄLGÖRENHETSENGAGEMANG