“Hanteringstiden har halverats – ordningen och överskådligheten är flerfaldigt förbättrad! …vi ser SmartInfo som en av våra viktigaste strategiska partners.”  Läs mer!

Hans Wirsén IT-chef
Futur Pension AB

“Vi är inga tekniskt tänkande individer utan talar ”vanligt” språk, det klarar SmartInfo galant samtidigt som bemötandet är varmt och glatt.” Läs mer!

Joanna Wieckowska, Projektledare Kundservice
Aller Media

“Vi på Svenska Spel har rationaliserat vår blanketthantering på kundsupport avsevärt genom att automatisera flödet via SmartInfos tjänst SmartScan. Att vi dessutom har alla blanketter ett musklick bort i det digitala arkivet SmartArchive är bara en bonus.” Läs mer!

Mikael Carlsson, Kundsupport
Svenska Spel

“Vi använder SmartArchive idag som en del i vårt dagliga arbete. På så vis behöver vi inte söka efter dokumenten i det fysiska arkivet utan kan direkt gå in i SmartArchive och få fram den information vi söker.” Läs mer!

Lina Hartman
Nordnet