Thed arbetar nära kunderna och ser till att kunderna implementeras i våra system.

Han övervakar driften av systemen och ser till att den löpande IT-driften fungerar.