Natalie sköter all administration och ser till att underlätta och stötta medarbetarna på kontoret.

Hon hjälper även till i digitaliseringsprojekt med administration.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formSubmit