Natalie Söderberg

Administrativt ansvarig

Natalie sköter all administration och ser till att underlätta och stötta medarbetarna på kontoret. Hon hjälper även till i digitaliseringsprojekt med administration.

Raymond Musa

Software Architect

Raymond är hjärnan bakom de flesta av våra system. Raymond har lång erfarenhet av att utveckla komplexa system och funktioner.

Thed Söderberg

IT-chef

Thed arbetar nära kunderna och ser till att kunderna implementeras i våra system. Han övervakar driften av systemen och ser till att den löpande IT-driften fungerar.

Mattias Alkeblad

Marknadschef

Mattias har lång erfarenhet av att jobba med teknikintensiva och nytänkande företag. I sin roll som marknadschef på SmartInfo ligger fokus på att utveckla varumärket och öka försäljning.