Dokumenthantering som ger styrning och kontroll

En central hantering av dokumenten förenklar det dagliga arbetet

Dokumenthanteringssystem ger bolagen optimala möjligheter att strömlinjeforma hela sitt arbetsflöde. Det är användarvänligt och med lättillgänglig information möjliggörs snabbare service, nöjdare kunder och effektivare medarbetare. 

Dokumenthantering är viktigt ur många aspekter i en organisation. En effektiv och genomtänkt sådan frigör tid och resurser för utvecklandet av företaget istället för att leta efter den information som behövs.

Genom vårt dokumenthanteringssystem ges du möjlighet att sortera och hantera alla slags dokument såsom skannade papper, bilder, e-mail, PDF och Office-dokument. Dessa samlas nu på ett enda ställe och lagras i en smart, molnbaserad miljö som är tillgänglig överallt, när som helst och med likvärdig säkerhet som Sveriges stor-banker.

Behörigheter och rättigheter för användarna kan enkelt justeras och Smartinfos dokumenthanteringssystem kräver inte utvecklingstid, krånglig integration eller krävande utbildning.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur Smartinfos lösningar är bra för er!

Usp’ar att fylla

Vad bör framhövas här?

Usp’ar att fylla

och vad bör framhävas här?