DIGITALISERING

Arkivkonvertering / Backlogg 

I de flesta verksamheter har man kvar eller får in handlingar i pappersform och på andra analoga format som kan behöva digitaliseras för att bevara materialet för framtiden. Genom att digitalisera sitt arkivmaterial kan man göra det mer lättåtkomligt för dem som arbetar i verksamheten samt för andra intressenter och allmänheten om så önskas.

Digitalisering av arkiv är ett område där vi har spjutspetskompetens och kan er bjuda professionella lösningar för såväl små som stora verksamheter. När ni anlitar oss får ni tillgång till professionell utrustning och personal som vet hur man på bästa sätt konverterar handlingarna till hållbara format med relevanta metadata som gör materialet sökbart och mer lättillgängligt för olika typer av applikationer. Vi kan också hjälpa till med arkivkonverteringar som förutom dokument även innehåller ritningar och mikrofiche. 

För att vara säker på att de digitala dokument som skapas är hållbara för framtiden sparar vi materialet i de format som är internationell standard i arkivsammanhang. Ett exempel på detta är formatet PDF/A som är ISO- standardiserat och erbjuder samma fördelar som vanliga PDF-filer när det gäller lagring av texter och bilder.

Att läsa äldre dokument som har skannats in kan ibland vara en utmaning. Det är heller inte praktiskt att sitta och zooma in och ut i bildfiler då man läser på en mindre skärm. Här kan OCR vara ett utmärkt komplement för att texten ska bli mer lättillgänglig. Det gör det möjligt att söka i hela texten och den kan enkelt formateras för olika skärmstorlekar. Vid konvertering av arkiv kan såväl maskinskrivna som handskrivna texter läsas in och konverteras till digitalt format.

Att digitalisera sitt arkivmaterial istället för att enbart bevara materialet på analoga format har ett flertal fördelar:

  • Sökbart enkelt och snabbt
  • Tillgänglig på olika enheter
  • Skonar originalhandlingarna
  • Kan ersätta originalhandlingarna
  • Bättre integration med existerande system

Här kan du ladda hem vår fullständiga tjänstebeskrivning.