ELEKTRONISK DOKUMENTHANTERING

Automatiserad diarieföring, Ärendehanteringssystem, E-arkiv & Dokumenthanteringsystem

Vi kan förenkla vardagen för de flesta organisationer genom att skapa ett effektivt ärendehanteringssystem som hanterar alla inkommande handlingar. Vi hjälper er att skanna in och digitalisera all inkommande post så att ni kan arbeta med samtliga ärenden elektroniskt i vårt ärendehanteringssystem och lagra dem digitalt i vårt e-arkiv. Med vår automatiserade diarieföring får ni full kontroll på alla inkommande ärenden från start till mål. Vi hjälper er att få bättre ordning på era dokument och bättre kontroll på era ärenden vilket leder till högre kundnöjdhet. Dessutom vi hjälper er att effektivisera ert arbete vilket i sin tur leder till märkbara besparingar.

 

Vi kan leverera ett komplett system eller tillhandahålla moduler för att komplettera era befintliga system. Vi jobbar primärt molnbaserat och har agila lösningar som vi kan skräddarsy för just era behov. Vi kan hjälpa till att skapa dokumenthanteringsplanen som garanterat gör er mer framgångsrika samtidigt som era kostnader reduceras. Det bästa är att våra lösningar kan implementeras på kort tid, till rimliga kostnader utan månader av konsulttimmar.

Flexibilitet

Dokumenthanteringssystem passar hela världen. Finns idag översatt till 10 språk som med enkelhet kan utvecklas ytterligare. Allt detta ingår alltid.

Kvalitetssäkring

Eftersom allt är sökbart med bild som resultat kan allt kvalitetsgranskas. Att koppla Smartinfo mot ert system säkerställer att allt är korrekt indexerat in i Diariehanteringssystemet, Ärendehanteringssystem och e-arkiv.

Integritetsskydd

Vår utveckling har utgått från en strikt behörighetsstyrning med hög säkerhet kring sekretess. Alls i våra system kan skyddas mot behörighet och allt som sker och utförs i systemet loggas om vem, vad och när något har utförts.

Sakkunnig support

Vi har internt kompetens inom system för bland annat:

  • Diarium
  • Ärendehantering
  • E-arkiv
  • Dokumenthanteringsplaner
  • Processkartläggning