Frågor & SvarKategori: DropboxVarför duger inte fileservern eller dropbox?
Erik Bohlin Personal asked 2 år ago
1 Answers
Erik Bohlin Personal answered 2 år ago

Traditionell lagring av filer är något trubbigt. Vi kan inte informera om vad dokumentet innehåller, vad som ändrats, lägga påminnelse eller flagga för att något behöver göras. Ett annat problem är att man kan skapa mappar och lägga upp filer helt godtyckligt. Detta medför att det kan vara oerhört svårt för andra att hitta i den information man lagt upp.   Det finns heller ingen behörighetsstyrning på filnivå. Antingen når man allt eller inget.