Frågor & SvarKategori: Frågor om dokumenthanteringssystemHur hanteras dokument och information idag?
Erik Bohlin Personal asked 2 år ago
1 Answers
Erik Bohlin Personal answered 2 år ago

Ambitionen om det papperslösa kontoret är en väldigt god tanke, både ur miljöperspektiv med minskad pappersförbrukning och ur ett riskperspektiv med bättre säkerhet och snabbare hantering.  Kanske kommer många företag att nå dit men i nuläget är de flesta långt från den visionen. Sanningen är att många företag hanterar sin viktigaste information utskriven på papper. I bästa fall skannas  informationen in som en bild och kan därefter inte hanteras mer än att skrivas ut.
Många arbetar kvar i de vanliga filstrukturer som följer med Windows eller Unix och ofta går det fort att skapa oreda bland mappar och filer.