Frågor & SvarKategori: Frågor om AvtalshanteringssystemHur får vi in avtalen i systemet?
Erik Bohlin Personal asked 2 år ago
1 Answers
Erik Bohlin Personal answered 2 år ago

Om det är pappersavtal så skannar ni in dessa och de blir sökbara med en knapptryckning. Filer som till exempel e-post och PDF sparar ni bara enkelt med drag-n-drop.