Frågor & SvarKategori: Frågor om dokumenthanteringssystemDokumenthanteringssystem, vad är det?
Erik Bohlin Personal asked 2 år ago
1 Answers
Erik Bohlin Personal answered 2 år ago

För att alla skall nå den information som finns men framför allt nå RÄTT version är ett dokumenthanteringssystem en stor hjälp. Här ges användarna en tydlig vägledning över hur de skall söka eller lagra information. Det finns versionskontroll så att vi kan se vilka versioner det finns och anteckningar över vad som ändrats mellan inbördes versioner. Det finns påminnelsehantering mot en fil och anteckningar om filen.   En ytterst viktig funktion är också behörighetsstyrning, att rätt person når rätt information.