Frågor & SvarKategori: Frågor om E-arkiveringÄr det säkert att arkivera i molnet?
Erik Bohlin Personal asked 2 år ago
1 Answers
Erik Bohlin Personal answered 2 år ago

Ja det är mycket säkrare än ett fysiskt arkiv som kan utsättas för skada på olika sätt. Våra lösningar håller samma säkerhetsnivå som de stora bankerna.