Avtalshantering sänker kostnader

En fullständig kontroll över avtalens förfallodatum möjliggör fördelaktiga upphandlingar innan avtalen förlängs eller förfallit

“Hanteringstiden har halverats – ordningen och överskådligheten är flerfaldigt förbättrad! …vi ser SmartInfo som en av våra viktigaste strategiska partners.”  Läs mer!

Hans Wirsén IT-chef
Danica Pension AB

Hantering av avtal och är resurskrävande och kostsamt bland annat överser många möjligheten att omförhandla avtalen vid förfallodatum. 

Ett avtalshanteringssystem som ger full kontroll över verksamhetens alla avtal där avtalets interna administratör blir påmind när ett avtal snart förfaller och har en möjlghet att omförhandlas eller upphandlas.

Fördelar med Smartinfos avtalshantering:

  • Automatiska påminnelser när förfallodatum närmar sig
  • Rättighetshantering för tillgång till avtal
  • Kategorisering och definiering av avtalen efter bolagets önskemål
  • System kommunicerar med kalender
  • Global åtkomst till avtalen vid internet access

Enkel administrerering

Avtalshantering administreras enkelt så att användrna rättigheter och åtkomst till avtalen enkelt adiministreras centralt,  för att minimera risken att obehöriga tar del av för bolaget känslig information.

Olika säkerhetsnivåer

Kundavtal, serviceavtal, ramavtal, leverantörsavtal eller anställningsavtal partneravtal kan hållas låsta för olika nivåer av användare. Graden av access på respektive avtalstyp sätts upp centralt.