IT-chefen är Upphandlingen av ECM systemens mardröm!

Jag har jobbat i dokumenthanterings eller den sk ECM-industrin i närmare 14 år. Jag har fått vara med och sett hela den digitala utvecklingen och  jag häpnas ännu över att funktion och pris fortfarande verkar vara beslutskriterium nr 1! Varför tänker kunden inte enkelhet och att tid är pengar! Jo, det beror många gånger på att beslut…